44-237 Stanowice,
Wyzwolenia 99

Gabinet Pedagogiczny Świat Rozwoju powstał z wrażliwości na trudności rozwojowe dzieci. W momencie, gdy ktoś z Państwa zauważy coś niepokojącego w rozwoju swojego dziecka, koniecznie skontaktujcie się z nami.

Uświadomimy, wesprzemy, doradzimy.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i z pasją tworzymy plan pracy dydaktyczno-terapeutyczny, który zminimalizuje istniejące zaburzenia oraz poprawi funkcjonowanie pociechy. Jesteśmy świadomi, że obok dziecka jesteście także i Państwo, rodzice bądź opiekunowie, którzy mogą potrzebować wsparcia i porady. Naszym celem jest dostarczenie Państwu kompleksowych usług i wykonywanie swojej pracy na najwyższym poziomie.

Konsultacje/porady – celem konsultacji, porady jest zwiększenie świadomości rodzica bądź opiekuna na temat trudności, z którymi mierzy się dziecko oraz nakreślenie przyszłej formy pracy dziecka ze specjalistą. W konsultacjach/poradach najczęściej biorą udział sami rodzice bądź opiekuni pociechy – umożliwia to swobodną rozmowę na temat trudności dziecka i nie obarcza go dodatkowym stresem czy negatywnymi odczuciami. Podczas rozmowy koncentrujemy się na temacie funkcjonowania dziecka, a także analizie dokumentacji medycznej. Konsultacje/porady są niezbędne, aby:

 • zapoznać się z sytuacją, w której znalazło się dziecko;
 • wskazać kierunek i metody pracy z dzieckiem;
 • określić sposoby pomocy i wsparcia dla dziecka i rodziców/opiekunów;
 • wyjaśnić wszelkie wątpliwości rodziców/opiekunów oraz odpowiedzieć na pojawiające się pytania.

Diagnoza pedagogiczna/psychologiczna/SI - diagnoza funkcji i procesów poznawczych na podstawie cyklu testów poparta obserwacją dziecka (podczas zajęć indywidualnych) oraz wywiadem z rodzicami (Konsultacja z rodzicem).

Terapia to zajęcia, których zadaniem jest skorygowanie i usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz wspieranie tych funkcji, które dobrze się rozwijają. Tego typu terapia dedykowana jest dzieciom, które:

 • napotykają trudność w nauce czytania, pisania oraz matematyki,
 • borykają się z trudnością z adaptacją w środowisku szkolnym,
 • bardzo często o czymś zapominają,
 • mają trudność z koncentracją uwagi,
 • oraz inne trudności edukacyjno-rozwojowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 

Słowniczek pojęć:
Terapia surdopedagogiczna - jest stosowana u dzieci, które mają problemy ze słuchem

Terapia tyflopedagogiczna - jest stosowana u dzieci, słabowidzących i niewidomych

Wczesne wspomaganie rozwoju - (WWR) to forma pomocy dzieciom, które mają różnego rodzaju zaburzenia, np. ze spektrum autyzmu, nieprawidłowości rozwoju ruchowego i/lub emocjonalnego czy problemy ze słuchem

Sensoplastyka - to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Mnogość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć.

Arteterapia - warsztaty muzyczno-plastyczno-ruchowe organizowane w grupach wiekowych.

Ortoptyka – jej główne pole działania koncentruje się na diagnozie oraz rehabilitacji widzenia obuocznego, niedowidzenia i zaburzeń ruchomości gałek ocznych. Leczenie polega na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń. Należy pamiętać, że ćwiczenia te nie wyeliminują potrzeby korekcji wady refrakcji czy leczenia operacyjnego, ale mogą stanowić część efektywnej terapii.

Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych celem jest poprawienie jakości kontaktów międzyludzkich oraz zwiększenie zaradności życiowej poprzez nabycie umiejętności niezbędnych do prawidłowego komunikowania się. W trakcie treningu istnieje możliwość zdobycia nowych umiejętności, pogłębienie swoich mocnych stron oraz wzmocnienie pewności siebie.

Trening dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania z tego rodzaju trudnościami związane są problemy ze zrozumienie czytanych treści czy nierównym tempem czytania. Mimo znajomości zasad ortograficznych dziecko z tego typu trudnością popełnia błędy ortograficzne i może mieć trudność z nauką języka obcego. Trudności te mogą być związane między innymi z: zaburzeniem uwagi, percepcji, pamięci wzrokowej oraz słuchowej, funkcji językowych i ich koordynacją.

Terapia przygotowująca dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej wspiera ona integrację dzieci z rówieśnikami i poprawia funkcjonowanie pociechy w grupie. Dziecko lepiej poradzi sobie ze zmianami, które zachodzą w jego życiu oraz łatwiej przyjdzie mu odnaleźć się w nowej – dotąd nieznanej – szkolnej rzeczywistości. Poprzez taką terapię dziecko może polepszyć swoją umiejętność reagować na nieznane bodźce czy rozwinąć zdolność do  pracy w grupie.

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniem koncentracji uwagi, z zespołem Aspergera, autyzmemcelem zajęć jest ćwiczenie umiejętności dziecka, które wymagają poprawy, np. zdolność zwracania uwagi na ważne informacji bądź do przenoszenia uwagi w odpowiedzi na wydarzające się sytuacje. Metody pracy z dzieckiem wybierane są w odpowiedzi na indywidualne potrzeby i preferencje uczestnika zajęć.

Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ma na celu wspieranie kompleksowego rozwoju dziecka, dzięki czemu będzie ono bardziej samodzielne i wzbogaci swoje umiejętności z zakresu komunikacji, a przy tym zwiększy się poziom samozadowolenia pociechy. W trakcie takich zajęć dziecko ma szansę na aktywizację, a także pobudzenie motywacji do podejmowania dalszych działań rozwojowych.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjneodpowiadają one za rozwój zdolności poznawczych oraz percepcyjno-motorycznych i przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami, odchyleniami oraz trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia oraz zaburzenia funkcji wzroku bądź słuchu). Zajęcia tego rodzaju pomagają pokonać trudności związane z nabywaniem nowych umiejętności i wiedzy. Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dba się o rozwój umysłowy, społeczny i emocjonalny dziecka.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ich celem jest pobudzanie dziecka do wszechstronnego rozwoju z wykorzystaniem ćwiczeń, które np. wspierają naukę orientacji w przestrzeni. Podczas zajęć dziecko nabywa nowych umiejętności, rozwija zmysły oraz  utrwala te zdolności, które już posiada. Czerpanie przez dziecko z już posiadanych umiejętności, ułatwia mu zdobycie nowych zdolności, a przy tym wspiera jego pozytywną samoocenę.

Masaż Shantala - stymuluje układ nerwowy niemowlęcia/ dziecka, usprawnia jego krążenie, uspokaja go i relaksuje. Regularne masowanie dziecka daje następujące korzyści:

 • pomaga w uregulowaniu snu,
 • poprawia trawienie,
 • wycisza, uspokaja,
 • podnosi świadomość własnego ciała, jego granic; w ten sposób wzmaga poczucie bezpieczeństwa,
 • poprawia, wzmaga więzi z rodzicem,
 • podnosi odporność organizmu, stymuluje układ hormonalny.

 

 

 

 

2019 © Nogo All Rights Reserved.