44-237 Stanowice,
Wyzwolenia 99

Nazywam się Małgorzata Mroncz – praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji i uczy mnie ciągłej nadziei życia. Działania, które podejmuję w pracy z podopiecznymi, wpływają na ich wieloaspektowy wzrost. Dbając w kompleksowy sposób o rozwój dziecka, zachęcam także rodziców do zgłębiania wiedzy na temat trudności, z którymi boryka się ich dziecko oraz buduję atmosferę otwartości i zaufania.

Czym się zajmuję?

Jako doświadczony pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog oraz oligofrenopedagog wiem, jak istotne dla dziecka jest zbudowanie przyjemnej atmosfery pracy. Każdy podopieczny jest dla mnie ważny, a stąd też zakres oferowanych usług jest rozległy. Oprócz diagnozy i terapii pedagogicznej w formie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, prowadzę także:

 • terapię dzieci z wadą słuchu;
 • terapię dzieci  słabowidzących i niewidzących;
 • terapię dla dzieci z zdiagnozowaną dyslekcją, dysortografią, dyskalkulią oraz tych, które mają podejrzenie specyficznych trudności w nauce;
 • terapię dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, z Zespołem Aspergera oraz autyzmem;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które pozwalają skorygować zaburzone funkcje percepcyjno-motornicze i wspierać dobrze rozwijające się funkcje;
 • edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Ciekawą propozycję stanowią zajęcia wyrównujące braki wiadomości i umiejętności dzieci w szkole, których realizacja jest możliwa w domu dziecka, jak i w gabinecie specjalisty. Podczas każdego typu zajęć stosuję dedykowane pomoce dydaktyczne, budujące efektywną pracę dzieci.

W życiu stawiam na rozwój

Praca z dziećmi motywuje mnie - od ponad 10 lat - do ciągłego wzrostu i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych. W związku z tym aktywnie uczestniczę w zajęciach rozwojowych, które sprawiają, że w swojej pracy wykorzystuję najskuteczniejsze metody. Dotychczas miałam przyjemność ukończyć szkolenia i kursy oraz zdobyć certyfikaty z zakresu:

 • Diagnozowania problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole;
 • Masaż terapeutyczny - budowanie mapy ciała, stymulacja propriocepcji;
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne - czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój czlowieka;
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk;
 • Treningu koncentracji dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dzieci z deficytem uwagi;
 • Kursu języka migowego stopień I i II;
 • Odmiennej metoda nauki czytania wdł. konc. Dr Ireny Majchrzak;
 • Metody LABANA – metoda gimnastyki twórczej, ekspresyjnej; 
 • Logorytmiki – ruch, słuch, słowo;
 • Kreatywnej metody edukacji i terapii dzieci i młodzieży;
 • Wspierania dziecka w wieku przedszkolnym;
 • Warsztatów muzyczno-tanecznych „Magiczne Dźwięki Piosenki”;
 • Warsztatów tańca nowoczesnego dla dzieci „Taneczna Integracja”;
 • Zabawy z tunelem i chustką animacyjną KLANZA oraz innymi rekwizytami;
 • Klanzowych, bajkowych zabaw na święta nietypowe;
 • „Klauza” – W czasie deszczu dzieci się nie nudzą;
 • Mix’u Tańców Przedszkolnych;
 • Certyfikat Trenerski 1st z Sensoplastyki;
 • Certyfikat – Kreatywny Humanista.
 • Kurs/Certyfikat Masażu Shantala - Akademia Sztuki Masażu Menos w Katowicach
 • Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych - "Nie patrzy, nie słucha, nie mówi"
 • Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce - Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD"
 • Nadwrażliwość słuchowa

Czas studiów…

Wiedzę i umiejętności zdobywałam na takich kierunkach, jak pedagogika społeczno-wychowawcza, pedagogika społeczno-opiekuńcza, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci, edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, surdo-tyflopedagogika. od 2018 roku pełnię funkcję wykładowcy w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach na specjalności surdo-tyflopedagogiki oraz na Studiach Podyplomowych Helios w Rybniku.

Wybrane Certyfikaty

 

 

 

2019 © Nogo All Rights Reserved.