44-237 Stanowice,
Wyzwolenia 99

Podstawowe informacje na temat terapii ręki

Terapia ręki skupia się na usprawnianiu małej motoryki, obejmującej precyzyjne ruchy dłoni oraz palców. Podczas zajęć terapeuta skupia się na ćwiczeniu całej ręce, gdyż dzięki prawidłowo funkcjonującym kościom, stawom i mięśniom możliwym jest skuteczne wykorzystanie ręki w codziennych czynnościach.

Do kogo kierowana jest terapia ręki?

W terapii mogą uczestniczyć dzieci, u których stwierdzono zaburzenia napięcia mięśniowego bądź precyzji ruchu lub koordynacji wzrokowo-ruchowej. Tego typu terapia kierowana jest także do tych dzieci, u których zdiagnozowano brak koordynacji ruchów kończyny górnej albo opóźnienia w obszarze czynności samoobsługowych. Z powodzeniem sprawdzi się także wśród dzieci z dysfunkcjami zmysłu dotyku. Udział w terapii ręki:

  • wspiera rozwój dziecka;
  • daje szansę na zaobserwowanie innych zaburzeń, które występują w organizmie dziecka;
  • pozwala na poprawną ocenę występującej dysfunkcji oraz śledzenie postępów terapii. 

Jakie cele przyświecają terapii ręki?

  1. Wzmacnianie siły mięśniowej kończyny górnej.
  2. Stymulacja czucia (powierzchniowego bądź głębokiego).
  3. Polepszenie zdolności chwytu i manualnych oraz kontroli wzrokowo-ruchowej.
  4. Udoskonalenie koordynacji ruchowej kończyn górnych.
  5. Poprawa samoobsługi i sprawności manipulacyjnej dłoni.

Jakie zachowania świadczą o zaburzeniach motoryki małej?

Zaburzenia małej motoryki rozpoznaje się po występującej u dziecka niechęci do podejmowania różnorodnych czynności manualnych czy po obniżeniu bądź podwyższeniu napięcia mięśniowego (kończyna górna i obręcz barkowa). Dzieci z tego typu zaburzeniami mają trudności z nauką czynności samoobsługi (np. ubieranie) i koordynacją obu rąk. Wśród tych dzieci zauważa się także potrzebę silnego ucisku dłoni oraz obserwuje się takie czynności, jak: siadanie na własnych dłoniach, mocne zaciskanie dłoni na przedmiotach.

Kategoria:

2019 © Nogo All Rights Reserved.