44-237 Stanowice,
Wyzwolenia 99

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

  • Zapewniamy możliwość płatności kartami
  • Rabaty przy sesjach wielokrotnych i w pakietach.
  • Usługi niewymienione w cenniku - płatności ustalane indywidualnie

 

Integracja sensoryczna (SI) Czas Cena
Zajęcia integracji sensorycznej 60 min 80zł
 Diagnoza integracji sensorycznej (zazwyczaj: 2 - 3 spotkania) 60 min  90zł za 60min
(jedno spotkanie)

 

Pedagogika Czas Cena
Konsultacja/ porada* 40/60 min 40/50zł
Diagnoza pedagogiczna**   60zł
Terapia pedagogiczna 60 min 80zł
Terapia pedagogiczna indywidualna (łączona) *** 60 min 90zł
Terapia surdopedagogiczna (rozwój dziecka z wadą słuchu) 60 min 90zł
Terapia tyflopedagogiczna (rozwój dziecka z wadą wzroku) 60 min 90zł
Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych 45 min 60zł
Zajęcia rozwijające, wspomagające, korekcyjno-kompensacyjne 60 min 50zł
Zajęcia dla dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce - dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia 60 min 60zł
Zajęcia terapeutyczne dla  dziecka z zaburzeniami koncentracji uwagi, Zespołem Aspergera, Autyzmem  30/60 min 50/80zł
Zajęcia terapeutyczne dla  dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 30/60 min 50/80zł
Zajęcia terapeutyczne dla  dziecka nadpobudliwego, z ADHD  30/60 min 40/80zł
Istnieje możliwość odbywania terapii w
gabinecie lub w domu
  cena
ustalana
indywidualnie
Wczesne Wspomaganie Rozwoju WWR   cena
ustalana
indywidualnie

 

Rehabilitacja / masaż
Czas Cena
Masaż Shantala   50zł
Masaż terapeutyczny - budowanie mapy ciała, stymulacja propriocepcji   60zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna   50zł

 

Dokumentacja Czas Cena
Plan terapii (po wykonanej diagnozie pedagogicznej)   40zł
Opinia pedagogiczna w formie opisowej   od 70zł
Zaświadczenie o uczestnictwie w terapii/diagnozie   Bez opłat

 

*Konsultacja/ porada pedagogiczna - trwa od 40 do 60min i składa się z następujących części:
- wywiadu z rodzicem/opiekunem na temat funkcjonowania dziecka
- analizy dokumentacji medycznej

** Diagnoza pedagogiczna- to kolejny etap, który pozwoli terapeucie na poznanie dziecka i jego deficytów oraz dopasowanie oddziaływania terapeutycznego do aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka

*** Terapia pedagogiczna łączona - ustalana indywidualnie, na podstawie diagnozy. Stosowane są różne elementy terapii, dostosowane dla potrzeb rozwojowo-edukacyjnych dziecka.

W celu dostosowania czasu pracy do możliwości dziecka możliwe jest obniżenie jednostki czasowej, wówczas koszt zostanie dostosowany indywidualnie.

 

Terapia, by mogła być skuteczna, powinna opierać się o zasadę ciągłości oraz systematyczności.
W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy proponuję Państwu pakiety zajęć, które ustalane są indywidualnie na podstawie konsultacji/diagnozy.

 

Rodzaj terapii

Cena podstawowa za 1h

Cena za 1h
w przypadku realizacji pakietu zajęć*

1

Terapia pedagogiczna (indywidualna)

90zł

70zł

2

Terapia integracji sensorycznej

80zł

70zł

3

Masaż Shantala

50zł

40zł

4

Masaż propriocepcji

60zł

50zł

5

Każdy inny rodzaj terapii (-10zł od podstawowej ceny)

 

-10zł od podstawowej ceny

*Pakiety zajęć – ustalane i proponowane są indywidualnie na podstawie konsultacji/diagnozy. Pakiet możliwy jest do zrealizowania w przypadku, gdy dziecko korzysta, z co najmniej trzech różnych typów terapii (np. terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, masaż oraz, co najmniej 4 spotkań w miesiącu/okresie w każdej z terapii). Umożliwia się zmniejszenie ilości masażu Shantala w pakiecie (lub rezygnacji), gdy w opinii terapeuty jest to uzasadnione i nie wpłynie na dobry i skuteczny efekt terapii. Konsultacje oraz diagnozy nie wchodzą w skład pakietu.

 

Pakiet Poglądowy Przykład

Nazwa terapii

Ilość spotkań w miesiącu

Cena podstawowa

Cena Pakietu

Masaż Shantala

4

50zł x 4 = 200zł

40zł x 4 = 160zł

Terapia pedagogiczna indywidualna

4

90zł x 4 = 360zł

70zł x 4 = 280zł

Terapia SI

4

80zł x 4 = 320zł

70zł x 4 = 280zł

 

 

 

 

SUMA:

 

880zł

720zł

Rabat -160 zł

 

 

Pakiet Poglądowy Przykład bez masażu Shantala
* dostępne/realizowane od 12 sierpnia 2019

Nazwa terapii

Ilość spotkań w miesiącu

Cena podstawowa

Cena Pakietu

Masaż Shantala

-

-

-

Terapia pedagogiczna indywidualna

4

90zł x 4 = 360zł

70zł x 4 = 280zł

Terapia SI

4

80zł x 4 = 320zł

70zł x 4 = 280zł

 

 

 

 

SUMA:

 

680zł

560zł

Rabat -120 zł

 

2019 © Nogo All Rights Reserved.